“I 2013 var der 681 børn på krisecenter med deres mor.” Kilde: LOKK